Otevřít menu

Na úvodní stranu OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

rostik.cz ceskomluvi.cz nejlepsiknihydetem.cz rostik.cz kamaradkaknihovna.cz
Návštěv :
Celkem : 11947
Týden : 8
Dnes : 0
podrobnosti

O knihovně

xp1002957_-_kopie.jpg

Zřizovatelem knihovny je obec Rajnochovice.

Za registraci se neplatí žádný registrační poplatek.

Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby.

 

 Výpůjční doba:

 

Pondělí: 8:00 – 10:00

Čtvrtek: 14:30 – 17:00

                             

               1. čtvrtek v měsíci vždy pro děti a školní mládež 

                 od 12.30 – 14.30 hod

 

Zákon z roku 1919 o veřejných knihovnách obecních č.430/1919 Sb.ukládal zřizování veřejných knihoven s četbou vzdělávací, naučnou a zábavnou.

V důsledku zákona o obecních knihovnách byla v naší obci zřízena knihovna v roce 1921.

Tehdy měla knihovna 43 svazků. V současné době mají čtenáři k dispozici více jak 2000 svazků.

Nabídka je pestrá, obsahuje výběr románů pro ženy i muže, detektivek,his­torických románů, naučné literatury. Pro děti je tu rovněž připravena zajímavá nabídka knih. 

Nabízíme k zapůjčení časopisy pro dospělé i děti.

Knihovní fond je pravidelně doplňován novými knihami nakoupených z prostředků obce.

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací (KK). Jsou jí poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou (KK).. Mimo jiné nám poskytuje 2× do roka výměnné soubory knih, které obohacují naši knižní nabídku.

Metodické a konzultační činnosti,revize a aktualizace knihovního fondu nám poskytuje Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem.

Během let se vystřídalo několik knihovníků: pí. Zabloudilová, pí. Adamcová, p. Pánek, pí.Pánková, pí.Palová, pí Dytrychová, pí Gajdošová.

Nyní zastává funkci knihovnice paní Dita Uhříková.

Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu na internet ve výpůjčních hodinách.


obecni_knihovna_rajnochovice_-_kopie.png

 

Naše úspěchy

- nominace Knihovna roku 2016

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky udělil naší knihovně

u příležitosti předání ceny Knihovna roku 2016 – kategorie základní knihovna 

Ocenění za vynikající plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb a aktivity pro děti v obci.

knihovna.jpg

- nominace Knihovna Zlínského kraje 2016

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji.

Naše knihovna získala titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje. Získala finanční dar v hodnotě 10 000 korun.

 

zlin_kraj_1.jpg

- soutěž Vesnice roku ve Zlínském kraji roku 2016

Do letošní soutěže se ve Zlínském kraji zapojilo sedmnáct obcí.

Speciální ocenění Zlínského kraje získala naše obec za moderní knihovnu a informační služby.

 

knihovna_2.jpg

- nominace Knihovník/Kni­hovnice Zlínského kraje roku 2014

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji.

Z nominovaných pracovníků byla knihovnice paní Dita Uhříková oceněna zástupci Zlínského kraje a Krajské knihovny Františka Baroše ve Zlíně za vynikající práci a za aktivity pro děti a mládež v knihovně.

knihovna_1.jpg