Naposledy aktualizováno: 11.07.2019 16:14:06
logo

OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

O KNIHOVNĚ

 

 

 

Zřizovatelem knihovny je Obec Rajnochovice.

Za registraci se neplatí žádný registrační poplatek.

Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby.

 

 

     Výpůjční doba:

 

Pondělí: 8:00 - 10:00

Čtvrtek: 14:30 - 17:00

                               

                 

                 1. čtvrtek v měsíci vždy pro děti a školní mládež                    

                 od 12.30 - 14.30 hod

 

 

Zákon z roku 1919 o veřejných knihovnách obecních č.430/1919 Sb.ukládal zřizování veřejných knihoven s četbou vzdělávací, naučnou a zábavnou.

V důsledku zákona o obecních knihovnách byla v naší obci zřízena knihovna v roce 1921.

Tehdy měla knihovna 43 svazků. V současné době mají čtenáři k dispozici více jak 2000 svazků.

Nabídka je pestrá, obsahuje výběr románů pro ženy i muže, detektivek,historických románů, naučné literatury. Pro děti je tu rovněž připravena zajímavá nabídka knih.

Nabízíme k zapůjčení časopisy pro dospělé děti.

Knihovní fond je pravidelně doplňován novými knihami nakoupených z prostředků obce.

Knihovna spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska, která poskytuje regionální služby. Mimo jiné nám poskytuje 3x do roka výměnné soubory knih, které obohacují naši knižní nabídku.

Metodické a konzultační činnosti,revize a aktualizace knihovního fondu nám poskytuje Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem.

Během let se vystřídalo několik knihovníků: pí. Zabloudilová, pí. Adamcová, p. Pánek, pí.Pánková, pí.Palová, pí Dytrychová, pí Gajdošová.

Nyní zastává funkci knihovnice paní Dita Uhříková.

Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu na internet ve výpůjčních hodinách.

 

 

Naše úspěchy:

 

Nominace Knihovna roku 2016

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky udělil naší knihovně

u příležitosti předání ceny Knihovna roku 2016 - kategorie základní knihovna

Ocenění za vynikající plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb a aktivity pro děti v obci.

 

OBRÁZEK : knihovna_1.jpg

 

 

Nominace Knihovna Zlínského kraje 2016

 

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji.

Naše knihovna získala titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje.

Získala finanční dar v hodnotě 10 000 korun.

 

img-5256.jpg

Soutěž Vesnice roku ve Zlínském kraji roku 2016

 

Do letošní soutěže se ve Zlínském kraji zapojilo sedmnáct obcí.

Speciální ocenění Zlínského kraje získala naše obec za moderní knihovnu a informační služby.

 

OBRÁZEK : knihovna_3.jpg OBRÁZEK : knihovna_2.jpg

 

 

 

Nominace Knihovník/Knihovnice Zlínského kraje roku 2014

 

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji.

Z nominovaných pracovníků byla knihovnice paní Dita Uhříková oceněna zástupci Zlínského kraje a Krajské knihovny Františka Baroše ve Zlíně za vynikající práci a za aktivity pro děti a mládež v knihovně.

 


Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2014

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O KNIHOVNĚ ZA ROK 2018

 

V roce 2018 navštívilo knihovnu 1382 lidí, registrováno bylo 125 čtenářů.

Čtenářů mladších 15 let bylo 57.

Čtenáři si vypůjčili 6437 knih.

Bylo zakoupeno 132 knih.

Vyřazeno v tomto roce bylo 0 knih.

K dispozici je nyní 2235 knih, z toho 1817 krásné literatury a 414 naučné.

Z Kroměříže bylo zapůjčeno 8 souborů o počtu 470 knih.

Z Bystřice pod Hostýnem bylo na požádání zapůjčeno 30 knih, z Km 1 knihy - MVS.

Odebírali jsme 2 časopisy: Receptář a Téma.

Nadále jsou k dispozici časopisy Ona dnes, Magazín a 100 + 1, Historie, Víkend, Rodina, Epocha.

Internet navštívilo 83 čtenářů, webové stránky naší knihovny 850 lidí.

Vstupů do elektronického katalogu bylo 101.

V Rajnochovicích 15.1.2019                               Knihovnice Dita Uhříková