Naposledy aktualizováno: 11.07.2019 16:14:06
logo

OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

Obecní knihovna nabízí tyto služby:

 

  • Čítárna pro návštěvníky
  • Výpůjčky knih a časopisů pro děti i dospělé
  • Rezervaci knih na požádání
  • Knihy z výpůjčního výměnného fondu z Kroměříže
  • Možnost výpůjček a dovozu knih z knihovny Bystřice pod Hostýnem-na požádání
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
  • Veřejný internet zdarma ve výpůjční době:

                 pondělí: 08.00 - 10.00

                 čtvrtek: 14.30 - 17.00

 

Roznáška knih

 

Starším a nemocným spoluobčanům, kteří nemají možnost navštívit knihovnu, nabízíme roznášku knih domů a zpět do knihovny.

 

 

Půjčování knih se řídí knihovním řádem, který je k nahlédnutí v knihovně.

 

 

Katalog výměnného fondu

 

 

 Meziknihovní výpůjční služba: 

 

  • Úhrada poštovného čtenářem
  • Žadatel platí náklady spojené se zasláním dokumentů z jiné knihovny do naší (i zpět)

 

Může se Vám hodit: 

 

Nápověda-katalog Clavius REKS
Mezinárodní desetinné třídění
Značení knih podle štítků

 

 

 

Vyhledávání online:

 

                              Katalog knihovny Kroměřížska
                                        Katalog KKFB Zlín
                      Katalog knihovna Bystřice pod Hostýnem
                                      Souhrnný katalog ČR

 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!