Otevřít menu

Na úvodní stranu OBECNÍ KNIHOVNA RAJNOCHOVICE

rostik.cz ceskomluvi.cz nejlepsiknihydetem.cz rostik.cz kamaradkaknihovna.cz
Návštěv :
Celkem : 11947
Týden : 8
Dnes : 0
podrobnosti

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů a k čemu slouží? 

Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Anglická zkratka - GDPR (General Data Protection Regulation). V současné době je propracovaným a uceleným souborem pravidel na ochranu soukromých dat v České republice i ve světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů. V České republice i Evropě je GDPR zavedeno od 25. května 2018.

 

Poučení o ochraně osobních údajů týkajících se naší knihovny

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Rajnochovice, která je zřizovatelem a provozovatelem Obecní knihovny v Rajnochovicích (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Další údaje: (údaj o ZTP, zda je čtenář student, důchodce,..). 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce (příjmení, jméno, datum narození, doručovací adresu), je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Rajnochovice.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti s osobními údaji jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž.